Veikkaus edistää kansanterveyttä – haasteena vastuullisuus ja ulkomaiset nettikasinot

Peliyhtiö Veikkaus Oy tuottaa voittoa yli miljardi euroa vuodessa. Pelituottojen käytöstä päättää omistaja eli Suomen valtio, ja ne jaetaan ministeriöiden kautta tuhansiin avustuskohteisiin vuosittain.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen osuus kokonaisuudesta on vuoden 2019 talousarvioesityksessä 362 miljoonaa euroa, ja kansanterveyttä edistää osaltaan myös liikunnan 155 M€, veteraanien 110M€ sekä nuorisotyöhön käytettävä 55 M€. Tiedettä, taidetta ja kulttuuria sekä hevosurheilua unohtamatta.

Veikkauksen tuotoista lähtöisin olevat avustukset ovat siis erittäin tärkeässä, jopa kriittisessä roolissa monenlaisen järjestötoiminnan taloudellisten edellytysten kannalta. Veikkaus monopolina on kuitenkin saanut osakseen sekä kritiikkiä että kilpailun tuomaa painetta.

Ulkomailta käsin toimivat nettikasinot ottavat kasvavan siivun suomalaisten pelirahoista. Arviona on että Suomesta käsin valuu näile sivustoille jopa satoja miljoonia euroja vuosittain. Vaikka kasinoiden mainostaminen Suomessa on kiellettyä, kierretään tätä sääntöä laajalti varsinkin internetissä.

Toisaalta taas Suomessa on virinnyt erittäin vilkas kansalaiskeskustelu Veikkauksen toiminnasta vastuullisuuden kannalta. Peliongelmaisia on Suomessa suuri joukko paitsi lukumääräisesti, myös vertailussa muihin maihin. Tämä siitä huolimatta että pelihaittojen ehkäisy on monopoliaseman peruste.

Pelikoneet pois kaupoista! -kansalaisaloite keräsi suuren määrän allekirjoittajia vaikka aivan eduskuntakäsittelyyn asti se ei edennyt, ainakaan tällä kertaa. Kolikkopelit on nähty yhtenä suurimpana pelihaittoja aiheuttavana rahapelaamisen muotona. Toisaalta juuri ulkomaisilla nettikasinoilla pelaavilla ongelmat usein kärjistyvät johtaen velkakierteeseen.

Viime kädessä päätös rahapelien järjestämisestä tulevaisuuden Suomessa on poliittinen. Sitä ei kuitenkaan voida tehdä kevein perustein, sillä jos tuottovaatimusta lasketaan tai rahojen annetaan valua ulkomaisille pörssiyhtiöille, kärsivät ennen kaikkea Veikkauksen edunsaajat.

Veikkausrahat kansanterveyden edistämisessä

Veikkauksen rahapelien tuotonjako on osin määritelty jo arpajaislaissa: 53% käytetään urheiluun ja liikuntakasvatukseen, tieteeseen, taiteeseen ja nuorisotyöhön. 43 prosenttia terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin ja 4 prosenttia hevoskasvatukseen. (Ennen Veikkauksen yhdistymistä jako perustui Veikkauksen, RAY:n ja Fintoto:n tuottoihin).

Avustuskohteita on esitelty monipuolisesti Veikkauksen sivuilla. Kaikki Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskohteet löytyvät osoitteesta http://avustukset.stea.fi/. Avustuskohteiden määrä voi jopa yllättää monet – et ehkä tiennytkään että sinä tai läheisesi hyödytte myös Veikkauksen tuotoista.

Suurimpien joukossa ovat muun muassa seuraavat järjestöt:

  • Y-Säätiö, tukea erityisryhmien asumiseen ja elämänhallintaan, yhteensä noin 6,7 miljoonaa euroa.
  • Suomen mielenterveysseura ry, Useita valtakunnallisia mielenterveyteen liittyviä hankkeita, yhteensä n. 6,38 M€
  • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. noin 5,3 M€
  • Suomen punainen risti, n. 4,7 M€
  • Helsingin diakonissalaitoksen säätiö n. 3,2M€

Näiden isojen valtakunnallisesti palvelevien yhdistysten ja järjestöjen lisäksi mukana on paljon pieniä, paikallisesti tai tarkemmin rajatun aiheen parissa toimivia.

Edunsaajat ovat huolissaan tulevaisuudesta jossa Veikkauksen tuottoja ei enää olisi korvamerkitty yleishyödyllisiin tarkoituksiin tai ne laskisivat merkittävästi. Toiminnan resurssit pienisivät huomattavasti ja useat järjestöt joutuisivat supistamaan tai jopa lakkauttamaan tiettyjä toimintoja.

Rahapelien lisenssijärjestelmä ja kiellot

Useat Euroopan maat ovat siirtyneet rahapelien osalta lisenssijärjestelmään. Tämä tarkoittaa että valtio myöntää tietyin ehdoin yksityisille toimijoille lupia rahapelien järjestämiseen, etenkin koskien nettikasinoita ja netin kautta tapahtuvaa vedonlyöntiä.

Lupiin liittyy lisenssimaksuja ja veroja jotka korvaisivat osan menetetystä tuotosta. Kokemukset kokonaisvaikutuksista ovat kuitenkin ristiriitaisia. Esimerkiksi Ruotsissa tuotot ovat olleet jopa yllättävän hyvällä tasolla, toisaalta myös kasinopelien mainonta on lisääntynyt suorastaan räjähdysmäisesti.

Pelihaittojen ehkäisemiseksi voidaan lisensseihin asettaa erilaisia ehtoja, mutta niiden valvominen tuo omat haasteensa.

Toisena vaihtoehtona on että ulkomaille pelaamista voitaisiin rajoittaa erilaisin teknisin keinoin. Yksi näistä on rahaliikenteeseen puuttuminen. Tällä hetkellä nettikasinoille voi siirtää rahaa suoraan suomalaisesta verkkopankista, monien muiden maksutapojen ohella.

Erilaisia estoja onnistuttaisiin epäilemättä myös kiertämään, mutta tavallisen viihdepelaajan kannalta kotimainen, laillinen Veikkaus voisi silloin olla ulkomaisia pelisivustoja houkuttelevampi vaihtoehto.

Veikkauksen edunsaajia on toki, ehkä aiheellisestikin kritisoitu myös itsekkyydestä ja peliongelmien vähättelystä. On kuitenkin selvää että myös vastapuolella lobbaus on tiivistä. Suomalaiset ovat innokkaita rahapelaajia ja moni ulkomainen toimija saisi mielellään näistä rahoista entistä suuremman osuuden.

Jätä kommentti